O nas

Sławek Jagieła

Jest pastorem Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie, który wraz z żoną Krystyną rozpoczęli zakładać 10 lat temu. Charyzmatyczny lider i przywódca, którego marzeniem jest widzieć powstające Kościoły, głoszące Ewangelię i przemieniające oblicze Polski.

Kościół w Oleśnie (miasto niespełna 10 tys. mieszkańców) to kościół wielopokoleniowy, doświadczający stałego wzrostu liczebnego oraz duchowego. Kanaan to wspólnota, która wywiera pozytywny wpływ na Olesno oraz okolice.

Steve Wyndham

Po 25 latach bycia pastorem w kościele zielonoświątkowym w Australii i 
działaniach misyjnych w wielu krajach Steve i Maylin wraz z dwójką dzieci Joelle i Josiah przeprowadzili się do Europy.

Steve współpracuje z Next Level International Network (organizacja od wielu lat zakładająca kościoły w Europie). Jego główną pasją jest widzieć społeczności przemienione poprzez zakładanie kościołów oraz rozwój przywództwa w partnerstwie z lokalnymi oraz narodowymi przywódcami. Głównym miejscem zainteresowania jest Środkowa Europa.

Polska od lat znajduje szczególne miejsce w sercu Steve`a. Po raz pierwszy odwiedził Polskę w połowie lat dziewięćdziesiątych i od tego czasu regularnie ją odwiedza.

Inicjatywa 700 miast jest kulminacją wieloletnich modlitw oraz planowania. Postrzega to jako przywilej, móc współpracować ze Sławkiem i Krysią oraz Kościołem Zielonoświątkowym w Polsce.